De prijs voor oud ijzer blijft stijgen

14 sep. 2021

Twee weken geleden vertelden wij in de blog ‘Hoe bepalen wij de waarde van uw sloopauto?’ dat gewicht van uw auto meespeelt in het bepalen van de waarde. Een zwaardere auto brengt namelijk meer ijzer met zich mee en zal dan ook een hogere waarde hebben dan een lichter model.

Wereldwijd is er de afgelopen jaren een tekort aan metaal ontstaan, waardoor de prijzen van ijzer de laatste periode blijven stijgen. Hierdoor kunnen wij een hogere vergoeding voor uw sloopauto geven. Hoe deze stijging in prijzen ontstaan is, vertellen wij in deze blog.

Verschillende factoren

De stijging van oud ijzer prijzen heeft met verschillende factoren te maken. Zo speelt COVID-19 een grote rol, maar ook de herstellende economie, de stijging van de grondstofprijzen en schaarste zijn belangrijke factoren in de stijging.  

COVID-19

Door de lockdowns die verspreid over de wereld werden ingesteld, werd in veel landen de keuze gemaakt om bij bedrijven de productie te beperken of te staken. Ook de uitval van personeel door ziekte of een restricties op de werkvloer zorgden ervoor dat er minder geproduceerd en verkocht kon worden. Hierdoor kregen veel staalmakers te maken met verschuivingen en annuleringen van bestellingen.

Herstellende economie

In het tweede kwartaal van 2020 begon de economie in Europa en de VS langzaam te herstellen. Hierdoor werd de vraag groter en moesten er meer materialen ingekocht worden. Helaas bleek bestellen in China geen gemakkelijke opgave doordat de levertijd 3 tot 4 maanden bedroeg. Veel bedrijven hadden deze ruimte niet en besloten zelf autowrakken te gaan verwerken en af te voeren naar de shredders.

Stijging van grondstofprijzen

In hetzelfde kwartaal was er een enorme stijging zichtbaar in de grondstofprijzen en deze stijging is tot op de dag van vandaag nog steeds zichtbaar. Ook ontstond er in die tijd onzekerheid over het voortbestaan van verschillende producenten. Er werd langere tijd gezocht naar partners en toeleveranciers staakten hun leveringen. Hierdoor moest er over bestaande contracten opnieuw onderhandeld worden, zodat afnemers op tijd hun bestellingen konden ontvangen.

Schaarste

Tot slot was ook schaarste één van de veroorzakers van de prijsstijgingen. Er begon namelijk op meerdere producten, waaronder verzinkte coils, schaarste te ontstaan. Hierdoor kondigden producenten verhogingen aan, maar door verschillende pogingen tot overnames en financiële problemen lijkt er voorlopig nog geen oplossing te zijn gevonden om de schaarste te beperken. 


Blog%20oudijzer

live chat