Van Gils Automotive en haar partners

Circulaire economie

Voor Van Gils Automotive zijn de woorden Circulaire Economie meer dan een populair begrip. Wij hebben jarenlange praktijkervaring met duurzaam ondernemen en zijn wij koploper op het gebied van het hergebruiken van auto-onderdelen.

Onze corebusiness bestaat uit het demonteren en recyclen van voertuigen. De bruikbare auto-onderdelen worden getest, gedemonteerd en geclassificeerd. Hierna worden deze onderdelen gefotografeerd, ingevoerd in ons voorraadsysteem en getoond in onze webshop. De onderdelenverkoop bij Van Gils Automotive bestaat dus volledig uit het hergebruiken van auto-onderdelen. 

Van Gils Automotive vindt het belangrijk dat er geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt voor auto-onderdelen. Met gebruikte auto-onderdelen gaat er geen zinloze energie verloren en wordt er geen onnodige arbeid verricht, terwijl tijdens het productieproces van nieuwe auto-onderdelen dit wel gebeurt. Daarnaast wordt een voertuig in samenwerking met ARN (Auto Recycling Nederland) voor meer dan 95% gerecycled.

Gemiddeld genomen ligt de leeftijd van een auto rond de achttien jaar. Is de auto rijp voor de sloop dan gaat deze naar een auto-demontage bedrijf. In Nederland worden meer dan 230.000 auto’s gedemonteerd.Het inleveren van een oude auto gebeurt bij één van de bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven. Van Gils Automotive is partner van ARN.

Zodra een afgedankte auto binnenkomt bij Van Gils Automotive, betalen wij de beste prijs voor jouw auto, melden wij de auto af bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Je krijgt als klant een vrijwaringsbewijs en de auto een ORAD-melding: een Online Registratie Auto Demontage.Van Gils Automotive zorgt voor de milieuvriendelijke en efficiënte verwerking van de afgedankte auto’s en accu’s. Dit proces gebeurt in een aantal stappen, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. De wet schrijft voor dat ten minste 95 procent van het autogewicht wordt gerecycled. In de praktijk ligt dit percentage bij Van Gils Automotive zelfs op 98,4 procent.

Van Gils Automotive is partner van ARN, KZD***, KIWA en STIBA gecertificeerd.

 

ARN - Auto Recycling Nederland

In het gehele proces van het demonteren van total loss-, schade-, oude- en sloopauto’s, wordt onderscheid gemaakt in een End of Live auto of een demontage-auto.

Van een End of Live auto zijn er helaas geen onderdelen meer bruikbaar en worden alle vloeistoffen uit en de banden en velgen van het voertuig gehaald. Na dit proces wordt de auto aangeboden bij onze samenwerkingspartner ARN (Auto Recycling Nederland).

Van de demontage-auto wordt eerst bepaald welke onderdelen nog zijn te hergebruiken. Deze onderdelen worden getest en geclassificeerd, waarna het demontageproces begint.

Nadat de demontage van de auto heeft plaatsgevonden, levert Van Gils Automotive het overgebleven wrak aan bij ARN (Auto Recycling Nederland) ARN zorgt voor het hergebruiken van de nog overgebleven waardevolle stoffen.

Het gehele proces van het hergebruiken van een auto bestaat uit het inleveren van de auto, de demontage, de vermaling van het wrak en het scheiden van de laatste componenten.

Hieronder de stappen op een rij:

  • Inleveren van de auto
  • Het demonteren van de auto
  • Schredder
  • Post shredder technologie

Inleveren van de auto

Zodra een afgedankte auto binnenkomt bij Van Gils Automotive, melden wij de auto af bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Je krijgt als klant een vrijwaringsbewijs en de auto een ORAD-melding: een Online Registratie Auto Demontage.Van Gils Automotive zorgt voor de milieuvriendelijke en efficiënte verwerking van de afgedankte auto’s en accu’s. Dit proces gebeurt in een aantal stappen, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. De wet schrijft voor dat ten minste 95 procent van het autogewicht wordt gerecycled. In de praktijk ligt dit percentage bij Van Gils Automotive zelfs op 98,4 procent.

Het demonteren van de auto

Afhankelijk van de staat van de auto wordt in eerste instantie bepaald of de auto in aanmerking komt voor demontage of dat van de auto alleen de vloeistoffen en banden worden afgevoerd.

Wanneer Van Gils Automotive begint met het demonteren van de auto wordt eerst bekeken welke onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen. Als voorbeeld, motor, versnellingsbak, aandrijfassen, dynamo, startmotor, aircopomp, koplampen, achterlichten en plaatwerk zijn onderdelen die afhankelijk van de staat en het levensjaar van de auto mogelijk nog prima inzetbaar zijn als tweede leven.Bijna 25% van het gewicht van de afgedankte auto wordt gerecycled.

Schredder

Nadat de auto is gedemonteerd gaat het kale autowrak naar een bij ARN aangesloten shredderbedrijf. Van Gils Automotive werkt samen met metaalverwerkingsbedrijf HKS in Moerdijk.Grote verwerkingsmachines vermalen de autowrakken tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. Metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie.De shredderbedrijven recyclen samen 58,6 procent van het autogewicht van de afgedankte auto’s.Het overgebleven restmateriaal gaat naar het PST bedrijf van ARN in Tiel.

Post Shredder Technologie

Scheiding van het restmateriaal met de Post Shredder Technologie (PST) is de laatste stap in het recyclingproces. In de fabriek in Tiel worden de overgebleven herbruikbare grondstoffen gescheiden. In de PST-fabriek worden vier afvalstromen van elkaar gescheiden: kunststoffen, mineralen, vezels en metaalrestanten.De ‘Post Shredder Technology’ is verantwoordelijk voor de laatste 15,2 procent recycling van de afgedankte auto’s.

 

STIBA

Van Gils Automotive denkt dagelijks aan ons milieu. Wij vinden het van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat er zuinig wordt omgegaan met de beschikbare middelen die onze steeds schaarser wordende aarde ons biedt. Van Gils Automotive is aangesloten bij Stiba, de brancheorganisatie voor belangenbehartiging van voertuigdemontagebedrijven. Alle bij Stiba aangesloten voertuigdemontagebedrijven moeten voldoen aan strenge milieunormen en beschikken over een geldig certificaat KwaiteitsZorg Demontage (KZD).

Van Gils Automotive denkt elke dag aan ons milieu. Wij denken Groen. Wij denken aan Schoon en Efficiënt werken.

 

KZD*** certificering Van Gils Automotive  

KZD (KwaliteitsZorg Demontage) is een gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de voertuigdemontagebranche. In de KZD-norm zijn eisen met betrekking tot demontage, Arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit vastgelegd.
De norm is niet wettelijk verplicht, maar alle demontagebedrijven die zijn aangesloten bij STIBA en ARN zijn verplicht aan deze norm te voldoen. Deze norm biedt relaties zekerheid dat het demontagebedrijf milieuvriendelijk en volgens een landelijke norm het voertuig demonteert en voor recycling aanbiedt. De KZD normering is toepasbaar voor alle vormen van voertuigdemontage.

Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven sowieso de zekerheid over de herkomst van een onderdeel en hebben ook het uiterste gedaan om de kwaliteit ervan in kaart te brengen. KZD*** bedrijven zijn aantoonbaar bekwame toeleveranciers voor marktpartijen zoals importeurs, dealers en verzekeraars.

Van Gils Automotive is trots op haar KZD*** certificering. 

 

VbV

Voor het tegengaan van voertuigcriminaliteit zorgt het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) ervoor dat alleen opkopers, die aan specifieke kwalitatieve eisen voldoen, aan het handelsproces van total-loss voertuigen kunnen deelnemen.

De Bedrijfsregeling 16 stelt de voorwaarden waaronder verzekeraars total-loss voertuigen mogen verhandelen.

Een College van Deskundigen Schadevoertuigen, waarin verzekeraars, overheid en brancheorganisaties zitting hebben, stelt de eisen van de Bedrijfsregeling 16 op. Het VbV beheert deze regeling.

Alleen gecertificeerde handelaren of demontagebedrijven mogen total-loss voertuigen van total-loss bureaus kopen. Deze handelaren en bedrijven moeten aan strikte voorwaarden voldoen.

Van Gils Automotive voldoet aan alle gestelde kwaliteitsvoorwaarden.