Van Gils Automotive en haar partners

 

Met behulp van gecertificeerde partners en hoge kwaliteitsnormen bent u verzekerd van kwaliteitsonderdelen en garantie op alle auto-onderdelen.

 

ARN - Auto Recycling Nederland

ARN doet aan autorecycling – op de meest duurzame wijze. Dat is onze focus. En dat doen wij samen met alle partijen binnen de branche. ARN is de actieve facilitator van de keten. Door krachten te bundelen, door te investeren en vooral ook door mee te denken.

Het is een groot contrast: het vroegere beeld van oude auto’s gedumpt in een weiland, tegenover de hightech autorecycling van nu.

In Nederland recyclen wij afgedankte auto’s tot 98,4 procent van het gewicht. Wat overblijft van uw oude auto, past nu in een boodschappentas.

Lees meer / minder

ARN heeft als expert op het gebied van autorecycling aan de wieg van die ontwikkeling gestaan. Strengere milieuregels en technische innovaties gaven de autorecycling een grote impuls.

ARN heeft het proces en de keten in kaart gebracht en geeft er sturing aan. Samen met de keten zorgt ARN ervoor dat ten minste 95% van de auto’s wordt gerecycled en nuttig toegepast. Hiermee geeft ARN uitvoering aan de productenverantwoordelijkheid van autofabrikanten.

De missie van ARN is om samen met onze partners te streven naar een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s en van aandrijfbatterijen uit elektrische auto's.

In het gehele proces van het demonteren van total loss-, schade-, oude- en sloopauto’s, wordt onderscheid gemaakt in een End of Live auto of een demontage-auto.

Van een End of Live auto zijn er helaas geen onderdelen meer bruikbaar en worden alle vloeistoffen uit en de banden en velgen van het voertuig gehaald. Na dit proces wordt de auto aangeboden bij onze samenwerkingspartner ARN (Auto Recycling Nederland).

Van de demontage-auto wordt eerst bepaald welke onderdelen nog zijn te hergebruiken. Deze onderdelen worden getest en geclassificeerd, waarna het demontageproces begint.

Nadat de demontage van de auto heeft plaatsgevonden, levert Van Gils Automotive het overgebleven wrak aan bij ARN (Auto Recycling Nederland) ARN zorgt voor het hergebruiken van de nog overgebleven waardevolle stoffen.

Het gehele proces van het hergebruiken van een auto bestaat uit het inleveren van de auto, de demontage, de vermaling van het wrak en het scheiden van de laatste componenten.

Hieronder de stappen op een rij:

 • Inleveren van de auto
 • Het demonteren van de auto
 • Schredder
 • Post shredder technologie

Inleveren van de auto

Zodra een afgedankte auto binnenkomt bij Van Gils Automotive, melden wij de auto af bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Je krijgt als klant een vrijwaringsbewijs en de auto een ORAD-melding: een Online Registratie Auto Demontage.Van Gils Automotive zorgt voor de milieuvriendelijke en efficiënte verwerking van de afgedankte auto’s en accu’s. Dit proces gebeurt in een aantal stappen, waarbij uiteindelijk nauwelijks restmateriaal overblijft. De wet schrijft voor dat ten minste 95 procent van het autogewicht wordt gerecycled. In de praktijk ligt dit percentage bij Van Gils Automotive zelfs op 98,4 procent.

Het demonteren van de auto

Afhankelijk van de staat van de auto wordt in eerste instantie bepaald of de auto in aanmerking komt voor demontage of dat van de auto alleen de vloeistoffen en banden worden afgevoerd.

Wanneer Van Gils Automotive begint met het demonteren van de auto wordt eerst bekeken welke onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen. Als voorbeeld, motor, versnellingsbak, aandrijfassen, dynamo, startmotor, aircopomp, koplampen, achterlichten en plaatwerk zijn onderdelen die afhankelijk van de staat en het levensjaar van de auto mogelijk nog prima inzetbaar zijn als tweede leven.Bijna 25% van het gewicht van de afgedankte auto wordt gerecycled.

Schredder

Nadat de auto is gedemonteerd gaat het kale autowrak naar een bij ARN aangesloten shredderbedrijf. Van Gils Automotive werkt samen met metaalverwerkingsbedrijf HKS in Moerdijk.Grote verwerkingsmachines vermalen de autowrakken tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. Metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie.De shredderbedrijven recyclen samen 58,6 procent van het autogewicht van de afgedankte auto’s.Het overgebleven restmateriaal gaat naar het PST bedrijf van ARN in Tiel.

Post Shredder Technologie

Scheiding van het restmateriaal met de Post Shredder Technologie (PST) is de laatste stap in het recyclingproces. In de fabriek in Tiel worden de overgebleven herbruikbare grondstoffen gescheiden. In de PST-fabriek worden vier afvalstromen van elkaar gescheiden: kunststoffen, mineralen, vezels en metaalrestanten.De ‘Post Shredder Technology’ is verantwoordelijk voor de laatste 15,2 procent recycling van de afgedankte auto’s.

 

 

STIBA

Stiba is al ruim 30 jaar de brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-, en aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Stiba zet zich in voor het hergebruik van onderdelen en materialen in de voertuigdemontagebranche.

Stiba vindt het buitengewoon belangrijk om duidelijkheid te hebben over de (ver)koop van een gebruikt onderdeel voor zowel de verkoper als de koper. Om deze duidelijkheid inzichtelijk te hebben met een consequent gebruik, heeft de Stiba enkele voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al haar leden. Met behulp van deze voorwaarden kunnen eventuele problemen voorkomen of eenduidig opgelost worden.

Stiba maakt zich sterk voor een kwalitatief hoogwaardige voertuigdemontagebranche die maatschappelijk verantwoord opereert en met respect voor de omgeving handelt. Daarom hanteert Stiba een kwaliteitsstandaard voor haar leden.

Lees meer / minder

Dit betreft kwaliteit op:

 • geleverde gebruikte onderdelen met een prima service;
 • zorg voor het milieu door verantwoord omgaan met afvalstoffen;
 • zorg voor de omgeving door orde en netheid op en rond het bedrijf;
 • correcte inname van oude voertuigen met bijbehorende kentekenderegistratie.

Van Gils Automotive denkt dagelijks aan ons milieu. Wij vinden het van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat er zuinig wordt omgegaan met de beschikbare middelen die onze steeds schaarser wordende aarde ons biedt. Van Gils Automotive is aangesloten bij Stiba, de brancheorganisatie voor belangenbehartiging van voertuigdemontagebedrijven.

Alle bij Stiba aangesloten voertuigdemontagebedrijven moeten voldoen aan strenge milieunormen en beschikken over een geldig certificaat KwaliteitsZorg Demontage (KZD).

Van Gils Automotive denkt elke dag aan ons milieu. Wij denken Groen. Wij denken aan Schoon en Efficiënt werken.

 

 

KZD*** certificering Van Gils Automotive  

KZD (KwaliteitsZorg Demontage) is een gecertificeerd kwaliteitssysteem voor de voertuigdemontagebranche. In de KZD-norm zijn eisen met betrekking tot demontage, Arbowetgeving, materiaalrecycling en kwaliteit vastgelegd.

Lees meer / minder

De norm is niet wettelijk verplicht, maar alle demontagebedrijven die zijn aangesloten bij STIBA en ARN zijn verplicht aan deze norm te voldoen. Deze norm biedt relaties zekerheid dat het demontagebedrijf milieuvriendelijk en volgens een landelijke norm het voertuig demonteert en voor recycling aanbiedt. De KZD normering is toepasbaar voor alle vormen van voertuigdemontage.

Demontagebedrijven die aan dit niveau voldoen, geven sowieso de zekerheid over de herkomst van een onderdeel en hebben ook het uiterste gedaan om de kwaliteit ervan in kaart te brengen. KZD*** bedrijven zijn aantoonbaar bekwame toeleveranciers voor marktpartijen zoals importeurs, dealers en verzekeraars.

Van Gils Automotive is trots op haar KZD*** certificering. 

 

 

VbV - kwaliteitsnormen Van Gils Automotive

Voor het tegengaan van voertuigcriminaliteit zorgt het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) ervoor dat alleen opkopers, die aan specifieke kwalitatieve eisen voldoen, aan het handelsproces van total-loss voertuigen kunnen deelnemen.

Lees meer / minder

De Bedrijfsregeling 16 stelt de voorwaarden waaronder verzekeraars total-loss voertuigen mogen verhandelen.

Een College van Deskundigen Schadevoertuigen, waarin verzekeraars, overheid en brancheorganisaties zitting hebben, stelt de eisen van de Bedrijfsregeling 16 op. Het VbV beheert deze regeling.

Alleen gecertificeerde handelaren of demontagebedrijven mogen total-loss voertuigen van total-loss bureaus kopen. Deze handelaren en bedrijven moeten aan strikte voorwaarden voldoen.

Van Gils Automotive voldoet aan alle gestelde kwaliteitsvoorwaarden.

 

 

RDW erkenning

De RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit.

Lees meer / minder

Kerntaken van de RDW
De RDW heeft 4 belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:

 • Toelating: Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt.
 • Toezicht en controle: Toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
 • Registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
 • Documentafgifte: Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

Van Gils Automotive is aangesloten als partner bij de RDW en erkend en gelicenseerd voor demontage van voertuigen, afgifte van vrijwaringsbewijzen en het afgeven van demontageverklaringen.

 

 

SBB - samenwerkingspartner Van Gils Automotive

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Lees meer / minder

SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En maakt SBB afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Van Gils Automotive is een erkend leer- werkbedrijf en partner van SBB.

Specifiek voor studenten die studeren in de richting van logistiek en automotive is Van Gils Automotive erkend en geaccrediteerd.