Auto Recycling Nederland


ARN staat voor Auto Recycling Nederland; dit is dan ook precies wat centraal staat bij deze organisatie.Het zo duurzaam mogelijk demonteren en recyclen van een auto is de missie van ARN en door de krachten in de branche te bundelen slaagt ARN om indrukwekkende cijfers te halen.

Het vroegere beeld van een autodemontagebedrijf met auto’s in het veld staat recht tegenover de high-tech auto recycling van tegenwoordig; in deze verandering heeft ARN een groot aandeel gehad.

De gehele branche heeft door strengere milieuregelgeving en technische innovatie heeft de autodemontagebranche een impuls gegeven om duurzamer en efficiënter te werk te gaan; ARN stond aan de wieg van deze ontwikkeling en bracht het proces en de keten in kaart gebracht om zo ervoor te zorgen dat minimaal 95% van de ingeleverde voertuigen gerecycled kan worden. Hiermee geeft ARN uitvoering aan de productverantwoordelijkheid van de fabrikanten. 

ARN streeft samen met haar partners naar een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s en batterijen.

Van Gils Automotive is trots op de nauwe jarenlange samenwerking met ARN; samen hebben wij ervoor gezorgd dat er tot wel 98.7% procent van een afgedankte auto kan worden gerecycled of hergebruikt.

De samenwerking met ARN  zorgt ervoor dat wij bij Van Gils Automotive afgedankte auto’s op een snelle en verantwoorde wijze kunnen afhandelen, dit gaat als volgt;

  • Inleveren van de auto
  • Demonteren van de auto
  • Shredder
  • Post Shredder Technologie bij ARN (PST)

Inleveren van de auto

Als een (sloop)auto binnenkomt bij Van Gils Automotive melden wij de auto af bij de RDW; je krijgt als klant een vrijwaringsbewijs en de auto krijgt bij ARN een ORAD (Online Registratie Auto Demontage-melding.

Het demonteren van de auto

Afhankelijk van de staat van de auto wordt in eerste instantie bepaald of de auto in aanmerking komt voor demontage of dat van de auto alleen de vloeistoffen en banden worden afgevoerd.
Hierna wordt er gekeken welke onderdelen nog geschikt zijn voor de verkoop, hierbij kijken we naar kilometerstand, staat en leeftijd van de auto en natuurlijk de staat van het onderdeel. Het aftappen van de vloeistoffen en andere demontage recyclet tot 25% van de auto. 

Shredder

Nadat de auto is gedemonteerd gaat het kale autowrak naar een bij ARN aangesloten shredderbedrijf. Van Gils Automotive werkt samen met metaalverwerkingsbedrijf HKS in Moerdijk. Hier worden autowrakken vermalen tot kleine stukjes; metalen zoals ijzer, koper en aluminium worden gescheiden en teruggewonnen voor ander gebruik. De shredders van HKS nemen 58.6% van de recycling voor zich. 

Post Shredder Technologie

Na de shredder gaat het overgebleven restmateriaal naar het PST bedrijf van ARN te Tiel; hier wordt dit materiaal gescheiden in vier stromen; kunststoffen, mineralen, vezels en andere restanten. Het PST bedrijf van ARN is verantwoordelijk voor de laatste 15.2% van de recycling.

live chat