Wat is MAEX?

MAEX is een organisatie die zich inzet om de impacteconomie te versterken. Al sinds 2015 levert MAEX inspanningen om een socialere en duurzamere samenleving te bewerkstelligen. Door middel van het ondersteunen en versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen versterkt MAEX de sociale impact van veel bedrijven en organisaties. 

MAEX Social Handprint

Speciaal om sociale impact van organisaties en bedrijven te meten heeft MAEX de Social Handprint ontworpen: de MAEX Social Handprint visualiseert het positieve effect dat een bedrijf of organisatie heeft op de maatschappij. Zo is het inzichtelijk hoe bepaalde initiatieven, bedrijven en organisaties bijdragen aan zaken met sociale impact, zoals sociaal ondernemen, circulair ondernemen en verduurzaming. 

MAEX Impuls

MAEX impuls is een concept bedacht door MAEX waarbij gemeenten, bedrijven en andere instanties op een gemakkelijke en toegangelijke manier geld en/of kennis ter beschikking kunnen stellen aan sociale ondernemingen en initiatieven. Op deze manier kan de organisatiekracht van deze initiatieven versterkt worden en zo ook de sociale impact. 

MAEX en Van Gils Automotive

Van Gils Automotive is geruime tijd aangesloten bij MAEX en de afgelopen jaren is dan ook de sociale impact van Van Gils Automotive gemeten. Door het aanbieden van gebruikte onderdelen dragen wij ons steentje bij aan de verduurzaming van onze maatschappij. Als erkend leerwerkbedrijf heeft Van Gils Automotive het doel om een inclusievere banenmarkt te bewerkstelligen met gelijke kansen voor iedereen. Onder andere door deze twee zaken heeft Van Gils Automotive een grote sociale impact.

Geinteresseerd geraakt in MAEX?

Raak dan in contact met Patrick van Gils op patrick@vangilsautomotive.nl; op deze manier kunt u nog meer informatie krijgen over hoe wij samenwerken met MAEX. 

live chat